Trao tặng bò sinh sản cho 32 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Hương Nha huyện Tam Nông.

Để hỗ trợ các hộ nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định trao tặng 32 con bò sinh sản cho 32 hộ nghèo thuộc xã Hương Nha, huyện Tam Nông. Nguồn kinh phí trên 600 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 của Tỉnh Phú Thọ.

Trao tặng 32 con bò sinh sản cho 32 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Hương Nha Tam Nông.

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Nông, tính đến 31/12/2017, toàn huyện có 1.448 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,36.%. Ngoài việc giải quyết cho các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, huyện còn đặc biệt quan tâm đối với những hộ có nhiều lao động phụ, lao động bị suy giảm sức khỏe không có khả năng đảm đương công việc nặng, thu nhập thấp, thu nhập không ổn định. Do đó, các hộ nghèo và cận nghèo được tặng bò lần này phải đáp ứng tiêu chí có nhu cầu nuôi bò sinh sản, có lao động thu nhập thấp, thu nhập không ổn định, có nhân công, chuồng trại, và có khả năng thực hiện kỹ thuật chăn nuôi đảm bảo cho bò sinh trưởng, phát triển tốt. Quy trình bình xét, lựa chọn các hộ được nhận bò đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ. Sau khi trao tặng bò, đơn vị cung ứng giống đã cung cấp tài liệu quy trình kỹ thuật chăm sóc bò cho các hộ. Các gia đình được nhận bò đã bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng đã quan tâm giúp đỡ và hứa sẽ chăm sóc bò thật tốt để bò sinh sản, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. 

32 con bò sinh sản với tổng trị giá trên 600 triệu đồng được trao đợt này sẽ tiếp sức và là nguồn động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo của xã Hương Nha vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tam Nông phấn đấu năm 2018 giảm 1,15% hộ nghèo từ 6,36 xuống còn 5,21%.

Hải Đăng