UBND huyện Tam Nông Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 5/6/2018, UBND huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Đức Tài – UVBTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Hồng Luân – UVBTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

UBND huyện Tam Nông Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ước đạt 14,5%, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp tăng 22,4%, công nghiệp xây dựng tăng 13,8%, dịch vụ tăng 5,9%; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt trên 765 tỷ đồng đạt gần 41%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phân cấp quản lý ước thực hiện trên 28 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cây có hạt  gần 5.400ha, sản lượng lương thực đạt trên 23 nghìn tấn; năng suất lúa bình quân đạt 62 tạ/ha, tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh để duy trì và phát triển tốt đàn gia súc, gia cầm; Công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ và tiêu chí; tính đến hết tháng 5/2018, trên địa bàn huyện đã dồn đổi ruộng đất được gần 1.700ha đạt 93 % kế hoạch, diện tích bình quân sau dồn đổi đạt gần 600m2/thửa; các hoạt động văn hóa và thể thao được tổ chức sôi nổi; các chính sách xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, không có dịch bệnh lớn xảy ra; Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; tổ chức tốt công tác giao nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa và vụ đông, đảm bảo năng suất, sản lượng;  chuẩn bị kịp thời các phương án phòng chống lụt bão với phương châm 4 tại chỗ; tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về Dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm , đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Văn phòng UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn chỉnh sửa lại Dự thảo sao cho sát với thực tế, trình Hội đồng Nhân dân huyện trong kỳ họp tới.    

 Công Khanh - Tuấn Dũng