UBND huyện Tam Nông tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016

Chiều ngày 29/12/2016, tại Ban chỉ huy quân sự huyện, UBND huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016, phương hướng nhiệm vụ Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện; chủ tịch, chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn; chỉ huy trưởng, phụ trách các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện. Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện dự và chủ trì hội nghị.
UBND huyện Tam Nông tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự  địa phương năm 2016

(UBND huyện Tam Nông tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016)

Năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo LLVT huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bám sát nhiệm vụ, thực tiễn; tích cực chủ động khắc phục mọi khó khăn duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị. Chất lượng huấn luyện, nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện được nâng lên, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp có sự chuyển biến tốt, cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, đoàn kết, dân chủ, đời sống của LLVT được cải thiện; khẳng định LLVT huyện là lực lượng chính trị trung thành, lực lượng nòng cốt đi đầu thực hiện các nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã ghi nhận những kết quả LLVT huyện đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2016; đồng thời đồng chí cũng đã chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2017, tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như:

Một là, Nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự từ huyện tới cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ huy thống nhất, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hai là, phải thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình mọi mặt; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH; duy trì nghiêm chế độ, kế hoạch huấn luyện để nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cho từng tháng, quý, từng giai đoạn, rút kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiêu biểu để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ.

Ba là, tổ chức tham gia đầy đủ các phong trào như  hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức. Chỉ đạo tốt các cuộc luyện tập, diễn tập với phương pháp đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt, đạt kết quả cao.

Bốn là, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt tổ chức kiểm điểm, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quản lý sử dụng phương tiện vũ khí trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai sót, khuyết điểm để có chủ trương biện pháp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sáu là, tổ chức quản lý chặt chẽ, thăm hỏi động viên kịp thời các công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ nhằm đảm bảo tuyển chọn, gị công dân nhập ngũ đúng luật định, đủ chỉ tiêu được giao.

Các tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng năm 2016

Nhân dịp này, có 7 tập thể, 13 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016./.

Hồng Tám - Hải Đăng