Ủy ban MTTQ huyện giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Sáng ngày 12/4/2018, Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị  giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và tổng kết quỹ “Vì người nghèo” năm 2017. Đồng chí Phùng Duy Dục - Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ huyện giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ  trọng tâm quý II năm 2018

(Ủy ban MTTQ huyện giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018)

Đồng chí Phùng Duy Dục - Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Quý I năm 2018, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phối hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh cả về vật chất, tinh thần trong các tầng lớp Nhân dân. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, phương thức hoạt động của MTTQ đã có đổi mới, tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Hoạt động của MTTQ đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Trong năm 2017, trên địa bàn huyện đã có 119/130 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" huyện, với số tiền thu được là 321,86 triệu đồng; trong đó có 15 cơ quan, đơn vị ủng hộ trên 100% mục tiêu gợi ý vận động; 82 cơ quan, đơn vị ủng hộ đạt 100% mục tiêu gợi ý vận động. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã trích 625,06 triệu đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Quý II năm 2018 MTTQ từ huyện tới cơ sở tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Tham mưu cho Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng Kế hoạch triển khai vận động quỹ và kế hoạch xóa nhà tạm năm 2018. Thực hiện các chương trình phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan, các ngành chức năng. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tập hợp, tăng cường mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận. Hướng dẫn một số hoạt động chính của Ủy ban MTTQ các cấp trong dịp Đại lễ Phật Đản và mùa An cư kết hạ năm 2018,...

Hồng Tám